Ba mươi ngày Thiền Quán 

Kim chỉ nam thiền Vipassana (Minh Sát Tuệ) Nguyễn Duy Nhiên
Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 302 trang Số: BK1 Giá: $14 


Quyển sách nầy ghi lại những bài giảng, lời chỉ dẫn về thiền Vipassana của ông Joseph Goldstein trong suốt khoá tu 30 ngày do ông hướng dẫn. Trong đó có cả phần trả lời những thắc mắc, khó khăn cho các thiền sinh sau mỗi ngày thực tập thiền quán. Ông Joseph Goldstein đã từng xuất gia và sống nhiều năm tại Thái Lan và Ấn Ðộ để học thiền Vipassana với những thiền sư nổi tiếng như các ngài Munindra, Goenka, Sayadaw... Những lời chỉ dạy của ông Goldstein rất thực tế và hữu ích, không những trong khi ngồi thiền mà còn trong lúc tiếp xúc với cuộc sống. Ðây là quyển sách về thiền quán rất có giá trị, có thể làm bạn đồng hành hướng dẫn, nhắc nhở ta trên con đường tu học. Quyển sách này đã được Sinh Thức in lại lần thứ hai.