Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này 

Nguyễn Duy Nhiên
Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 168 trang Số: BK10 Giá: $10 


Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này là một tuyển tập gom lại những bài viết, chia xẻ những kinh nghiệm, những thực tập, cố gắng đem lời Bụt dạy áp dụng vào đời sống hằng ngày, của tác giả Nguyễn Duy Nhiên. Ðây là những bài viết chia xẻ về những vấn đề cụ thể, những khó khăn, những hạnh phúc trên con đường tu tập. Sau đây là một đoạn ngắn trong lời mở đầu của tác giả: "Buổi sáng nay nắng ấm trên con đường nhỏ thiền hành. Thầy dạy chúng tôi rằng hạnh phúc nằm ở mỗi bước chân đi, chứ không phải là một nơi nào mình sẽ đến. Lời kinh xưa, sáng nay Sư Ông và Thầy đọc cho nghe, thấy trong như mây trên cao, ấm như nắng ngoài vườn, và cũng là những gì tôi có thể nắm bắt được, trong khi hai chân vẫn đứng vững vàng trên mặt đất." 

Mỗi bước chân đi của ta là một hạnh phúc nhỏ. Sinh Thức xin được giới thiệu đến các bạn một quyển sách mới của Nguyễn Duy Nhiên.