Tứ Vô Lượng Tâm 
Phương Pháp Chuyển Hoá Sợ Hải và Khổ đau Nguyễn Duy Nhiên

Qua quyển Tứ Vô Lượng Tâm, tác giả đã mang phương pháp thiền tập cổ truyền Từ Bi Quán đem áp dụng vào trong thời đại của chúng ta ngày nay. Từ Bi Quán là một phương pháp tu tập rất mầu nhiệm, giúp ta có thể tiếp xúc được với con tim đầy thương yêu và tỏa sáng trong mỗi chúng ta. Quyển sách này chứa đựng nhiều mẩu chuyện thú vị, đầy tuệ giác, cũng như những bài tập thiền quán rất cụ thể. Ðây là một quyển sách rất có giá trị cho sự thực tập, Sinh Thức xin được giới thiệu đến các đọc giả.

Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 320 trang Số: BK11 Giá: $16.00