Trái Tim Thiền Tập 


Từ Chánh Niệm đến Từ Bi và Tuệ Giác Nguyễn Duy Nhiên

 
Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 322 trang Số: BK8 Giá: $16.50 


Trong Trái Tim Thiền Tập, bà Sharon Salzberg trình bày những mẫu truyện nhỏ về cuộc đời tu tập thiền quán của bà trong hơn hai mươi năm qua. Những câu truyện lý thú, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, có thể làm ngọn hải đăng, niềm tin cho những ai đang bước đi trên con đường tu tập. Bà Sharon khai mở cho ta thấy rằng, hạnh phúc nằm ở nơi khả năng thương yêu và hiểu biết của mình. Và khả năng ấy có thể phát triển bằng sự thực tập chánh niệm. Tâm từ bi và tuệ giác có sẵn trong mỗi người chúng ta, nó bao la và rộng lớn hơn mình nghĩ. Qua sự tu tập thiền quán ta sẽ nhận thấy được sự sống của mình hoàn toàn có liên hệ với mọi sự sống khác chung quanh ta. Sự sống ấy không có giới hạn. Nó giúp ta có thể đối diện với bất cứ một tình cảnh nào trong cuộc đời mà không hề sợ hãi. Trong quyển sách này, bà Sharon Salzberg chỉ cho ta thấy trái tim của thiền tập là chánh niệm, và nó sẽ dẫn ta đến bến bờ của từ bi và tuệ giác. 

Dịch từ quyển "A Heart as Wide as the World" của bà thiền sư Sharon Salzberg, một sáng lập viên của Trung tâm thiền tập Insight Meditation Society tại Barre, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.