Ngày Quán Niệm Hằng Tháng

Mỗi tháng, nhóm thiền quán Sinh Thức có họp mặt lại với nhau để thiền tập, tụng niệm, nghe pháp thoại, và học hỏi Phật pháp. Ngày quán niệm được tổ chức trong không khí thân mật và ấm cúng tại Reston Unitarian Church 1625 Wiehle avenue, Reston, VA 20190.  Đây là một nơi rộng rải, yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, có nhiều chổ đậu xe bên cạnh một cánh rừng rất thích hợp cho sự tu học.

Chương trình tu học trong ngày quán niệm được chia ra làm 2 phần riêng biệt cho người lớn và những thanh thiếu niên và trẻ em (6 đến 18 tuổi).  Ðể cho các em trẻ được tự nhiên và dễ dàng tu học, chương trình thanh thiếu niên được điều hành bằng Anh ngữ (English language).   Ðây là một dịp cho các bác và các anh chị tạm từ giã sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố về chung sống và tu học với nhau. Ðây cũng là dịp cho tất cả các em trẻ được tu học và vui đùa với bạn cùng lứa tuổi trong một môi trường lành mạnh của một đại gia đình.

Nếu cần thêm chi tiết xin liên lạc điện thư information@sinhthuc.org hay điện thoại (703) 787-3377 

Xin click vào bảng đồ dưới đây để đến trang mapquest nếu cần tìm đường đến ngày quán niệm

 

Chương Trình Tu Học của Người Lớn

 

10:00 sáng Ngồi thiền, thiền hành
10:45 Lể ôn tụng năm giới
11:45 Pháp thoại phật pháp
12:45 trưa Cơm chay và nghỉ ngơi
2:15 Thiền hành ngoài trời
2:45 Pháp đàm, Phật học
4:00

Dọn dẹp, chia tay

  

Đại chúng ngồi thiền và đi kinh hành mỗi sáng
 

Anh giáo thọ Nguyễn duy Nhiên và anh giáo thọ Quảng Minh Đức nói pháp thoại
 

Ăn trưa chay trong chánh niệm
 

Pháp đàm chia sẽ kinh nghiệm tu học
 

The Youth Buddhist Program is divided into two classes.  The Sen Búp class is for children ages from 6 to 12 years old.  The Trúc Xanh class is for teen ages from 13 to 18 years old.  The general agenda is presented below.  For additional information, please contact Ms. Quảng Diệu An at dieuan@sinhthuc.org 

 

English Speaking Youth Program

10:00 AM Buddhist class
11:00 Chanting & Recite the two promises
12:45 PM Vegetarian Lunch & Break
02:15 Outdoor Walking Meditation
02:45 Outdoor Activities
04:00

Clean up

 

Chương trình thiếu nhi phối hợp giữa sự tu học và những sự vui chơi

 

1