Với chủ trương tạo môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thiền tập và tham dự; tất cả những chương trình Việt ngữ đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng điều hành đều làm việc và chia sẻ trong tinh thần thiện nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng nhận được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình thiền tập miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp (Dana) của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà chúng Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc tổ chức chương trình tu học và duy trì trung tâm cho tất cả mọi người đến thiền tập đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý thân hữu có thể giúp đỡ tài chánh bằng nhiều cách như sau:
- Gữi electronically qua Venmo tại @SinhThuc hay PayPal tại registration@sinhthuc.org
- Dùng thẻ tín dụng (credit card) qua Network for Good tại https://www.networkforgood.org/donation/ExpressDonation.aspx?ORGID2=54-2000204
- Gữi chi phiếu ghi Sinh Thức đến P.O. Box 1223, Herndon, VA 20172
Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.

Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý thân hữu tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và email đến registration@sinhthuc.org   Sau khi nhận được phiếu ghi danh, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán (Download Retreat Registration Form)

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữ

   

Ngày

Chương Trình Địa Điểm Hướng Dẫn
Tháng Giêng
3 tháng 1 đến 7 tháng 2Bắt đầu Lớp Thiền 6-tuần Mùa Đông Online "Become the Light in the Middle of Darkness" từ ngày 3 tháng Giêng đến ngày 7 tháng Hai.  Mỗi tuần vào tối ngày thứ Ba lớp sẽ gặp nhau từ 7 giờ đến 8:30 tối qua Google Meet.  Xin ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Google MeetGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Hai
17-19 tháng 2Khóa Thiền Anh Ngữ Mùa Đông "Discover the Unconditional Happiness in Daily Life" cuối tuần từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ chiều ngày Chủ Nhật.   Xin ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Tư
7-9  tháng 4Khóa Thiền Việt Ngữ Mùa Xuân cuối tuần "Thấy Rõ Thực Tại" từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ chiều ngày Chủ Nhật.  Xin ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
21-23 tháng 4Khóa Thiền Anh Ngữ Mùa Xuân cuối tuần "Be Well with Everyday Chaotic Life" từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ chiều ngày Chủ Nhật.   Xin ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Sáu
17 tháng 6Ngày Thiền Tập và Kỷ Niệm 18 năm Thành Lập Trung Tâm với Chủ Đề "Thập Nhị Nhân Duyên, Quá trình Vướng mắc đưa đến Khổ đau" từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.   Xin ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcChúng Sinh Thức
Tháng Bảy
27-30 tháng 74 Ngày Khóa Thiền Mùa Hè "Hành Trình Tâm Linh, Đi theo bước chân Phật" song ngữ Việt Anh từ 7 giờ chiều ngày thứ Năm đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Xin ghi danh tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc tại information@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcChúng Sinh Thức
Tháng Mười
6-8 tháng 10Khóa Thiền Việt Ngữ Mùa Thu "Đời Sống Chính là Con Đường Tỉnh Thức" cuối tuần từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ chiều ngày Chủ Nhật.  Xin ghi danh tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc tại information@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcChúng Sinh Thức
20-22  tháng 10Khóa Thiền Anh Ngữ Mùa Thu "Surfing the Waves of  Life with  Peace & Joy"  từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ chiều ngày Chủ Nhật.  Xin ghi danh tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc tại information@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức